ಹಾರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಾನು೧.
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಾಲುಗಳೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ
ಎಲ್ಲವೂ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾಲುಗಳು
ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳಿಂದ
ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ
ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಲು
ತಿಣುಕುತ್ತಾ ಕೂತವಗೆ
ಹಾರುವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಊಹೆಯಿತ್ತೆ?


-------------------------------------------------  
-------------------------------------------------
ಅರೆ ಇವ ಪರಿಚಿತನಂತಿರುವವನಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಬಹುದು? ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು?
ಅವ ಇಲ್ಲಿಯವನೆ ಇರಬೇಕು
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ನಾವುಗಳು
ಮರೆವು ಈಗ
ಹೊರಡಬೇಕಲ್ಲವೆ
ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಓ ದೇವರೆ ಗತಿಯೇನು


೨.
ಬರಿ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತ
ಹಾರಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದು ಹಾರುವ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು
ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡವ
ಸಹಜ ಸರಳ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೆ ಇದ್ದ


----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
ಈಗ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಐದು ಅಡಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಇದ್ದು ಗುಂಡು ಮುಖ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ


೩.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಹೊರಟವ
ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೆದ್ದವನಂತೆ
ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಿನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಆವಯವಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ
ಹಾರುವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದದ್ದು
ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲದಿಂದಾಗಿಯ?


---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
ಗರುಡನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದ
ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕ ಜನವೋ ಜನ
ಕೈಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತು
ಡೈಲಾಗು ತೊದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ
ನಾಟಕದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಒತ್ತಿ ಹಾಡಾಡಿದ್ದ
ರೆಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರು
ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ
ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು


೪.
ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ

------------------------------------------------
------------------------------------------------
ಮದುವೆ ವೇಳೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಅದು
ಇದೊಂದೇ ನೋಡು ಇದ್ದದ್ದು
ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಟ್ಟು
ಕೋಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ
ಸರೀ ಹೊಂದುತ್ತೆ
ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಗೆ  ನೇತುಹಾಕಿ


೫.
ಮರಣ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದ ಬರಹ
ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ - ಅವ ಜೀವಂತ


-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏತಕ್ಕೆ
ಇದೇನು ಕೊಲೆಯೆ? ಅಪಘಾತವೆ? ಅನುಮಾನವೆ?
ಸಹಜ ಸಾವಿದು  ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ
ಹೊರಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಾಯಿತು.