ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ

ಇನ್ನೇನು ಆಗಲೇ ಕಾಲೇಜು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. PUC ಎಂಬ ತ್ರಾಸಮಯ ಘಟ್ಟ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಯಾನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ. ಹಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂದೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂದೋ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೂಲತಃ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರು ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬೌತಶಾಸ್ತ್ರ., ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೀದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ್ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೂ ಬರೆಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವುಗಳು, ಹಲವನ್ನು ನಾವುಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದವುಗಳು. ಇವೇ "ಇದ ಮಿತ್ತಂ" ಎಂಬಂತಹ ಶಾಸನಗಳೇನೂ‌ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಧರ್ಭಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ.


ಮೊದಲಿಗೆ, B.Sc ನಂತರ Msc ಗೆ IIT ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು IIT-JAM ಎಂಬ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಷ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರವೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆಯಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ M.Sc ನಂತರ PhD ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಶೋದನೆಗೆ ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಬಯಸುವವರೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷಗಳನ್ನ ಬರೆಯಲೇ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲೇ ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ, CSIR NET, JEST, GATE etc. . ಸಂಶೋಧನೆಯೆಂಬುದು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಬೇಡುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಸಾಲದು, ಶಿಸ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ, ಬಹಳ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ Einstein ತಪ್ಪೂ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ "ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು". ನ್ಯೂಟನ್, Einstein ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನೂ ಶಾಶ್ವತವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮವುಂಟು., ತಾರ್ಕಿಕ ನಿಯಮಗಳುಂಟು. ಮೊದಲು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಆ ತರ್ಕವನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿ ಹತ್ಯಾರಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯಿರುತ್ತದೆಯೋ ಇದೂ ಹಾಗೆಯೆ, ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಅದರ ಕ್ರಮದಲ್ಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಧ್ಯ . ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡರೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದಾಗಲೀ, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂದಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ತಯಾರಿ ಅಷ್ಟೆ.

ನಾವುಗಳು ಓದುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯಾದರೂ ನೆನಪಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಓದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಬಾರದು. ಕೇವಲ ಬಾಯಿಪಾಠದ ನೆನಪಿನಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಓದಿದರೆ, ಅದರ ಆಳದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಯಂತೆ ಅತೀ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳೊಡನೆ ಮಾತಿಗೆ, ಮೌನಕ್ಕೆ, ಮುನಿಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಒಲಿಸಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇರಲಿ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳು.

ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ನಿಯಮಿತ ಪಠ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಓದುವುದು. ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಲಿಬ್ ಜೆನ್ ಎನ್ನುವ ಕಡೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ (ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಳ್ಳ ತಾಣ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. )

 ಮೊದಲನೆಯದು, ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವವು.

1. The Feynman Lectures on Physics :

Vol I - Mainly mechanics, radiation, and heat

Vol II - Mainly electromagnetism and matter

Vol III - Quantum mechanics


2. Berkeley Physics Course

1. Mechanics by Charles Kittel, et al.

2. Electricity and Magnetism by Edward M. Purcell

3. Waves by Frank S. Crawford, Jr.

4. Quantum Physics by Eyvind H. Wichmann

5. Statistical Physics by Frederick Reif

ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಸರಣಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದವುಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದು ಬೇಡುವವರು, ಪ್ರೌಢ ಓದನ್ನ ಬಯಸುವವರು Landau “Course of Theoretical Physics” by L. D. Landau and E. M. Lifshitz ಸರಣಿಯನ್ನ ಓದಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯದು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಚಿತವಾದವುಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

1. Classical Mechanics by John R. Taylor

2. Classical Mechanics by Goldstein

3. Classical Mechanics by N.C.Rana and P.S.Joag

4. Optics by A. Ghatak

5. Heat and Thermodynamics by M. W. Zemansky and R. H. Dittman

6. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics by F. Reif

7. Introduction to Electrodynamics by D. J. Griffiths

8. Introduction to Quantum Mechanics by D. J. Griffiths

9. Principles of Quantum Mechanics by R. Shankar

10. Mathematical Methods for Physicists G. B. Arfken and H. J. Weber

11. Quantum mechanics by A.Ghatak and S.Lokanathan

12. Modern Quantum mechanics by J.J.Sakurai

13. Special Theory of Relativity by R. Resnick


ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾವು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವುಗಳು. ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದವುಗಳು Lecture notes , ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು Lecture notes ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಓದಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ wikipedia ಇಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾದ್ಯವಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೇಲೆ , ನನಗೆ ತೋಚಿದ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು.

ನಾವು ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಾಠ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೆಷ್ಟೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದೆನಿಸುವುದು ನಿಜ. ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಓದಿದರೆ ಮತ್ತೂ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ video lecture ಗಳು ದೊರಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡುವ ಒಂದಿಡೀ course ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ, IIT, IISc ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದವುಗಳು NPTEL ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ course ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಬಹುದು.


ಒಮ್ಮೆಗೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿ ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಂತರ ಯಾವುದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಗು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ನೀವುಗಳೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಿತು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೇ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದಲೂ ಓದಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಅನುಕೂಲ. ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ Classical Mechanics, Thermodynamics, Statistical Mechanics, Electrodynamics, and Quantum Mechanics, ಹೀಗೆ. ಪ್ರತೀ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಓದುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮೇಲು ಪದರವಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಓದುವುದು, ಹಾಗೆ ಓದಿದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓದುವುದು (ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂದಲು ಸೀಳುವ ವಿಧಾನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ), ನಂತರ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಓದಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ (ಟಿಪ್ಪಣಿ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಹಾಗೆ ಓದಿದವುಗಳನ್ನ ಮರೆಯದಂತೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಒಳ ಆಂತರ್ಯ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ನಾನು ನೋಡಿದಂತೆ, ಈ ವಿಷಯವು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ತೀರ ಸರಳ ಕೆಲಸ, ಅಂತಹುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ, ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಂದೆನಿಸಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನ ಆಟವಾಡಿದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆಗಲೆ ಅದರ ಚಂದ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವ ಬಗೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿರುವುದು, ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ, ಸೆಮಿನಾರು, ಹರಟೆ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕಲಿತದ್ದು ನಾವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕೂತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಫೀ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಾದ್ಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಗುಂಪನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಹುದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಹಂಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಸಮಾನಾಸಕ್ತರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಾದ್ಯ. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಹಾಗು ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡುವುದು. ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಹಂಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಲು ಬಿಡದಿರಿ. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ. ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಬಾಗವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವ ಬಗೆ, ಸಂಶೋದನೆಯೆಂದರೇನು? ಎಂಬ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಲೇಖನ ಓದಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ Comments ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ.