ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ


ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟೇ ಬೇಕೆಂದು
ಹಟ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದೆ
ನನಗಾಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿರಬಹುದು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ   ಹತ್ತಿರಾದಾಗ ಕುತೂಹಲ
'ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಂಗೆ'  ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮ್ಮ ಅತ್ತದ್ದನ್ನು ನಾ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವುದು
ಹುಟ್ಟಿ ಮೂರು ದಿನವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ
ಅವನು ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗಿತ್ತಂತೆ

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

ಆಟೋ ಹತ್ತಿದಾಗ  ನಮ್ಮವಳ   ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೂತಿದ್ದೆ
ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆಂದಾಗ ಹಣೆ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆ
ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಳು ಬಹಳ ಬಳಲಿದ್ದಳು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಆದಂತೆ ಗಾಬರಿ ಭಯ
ಏನೇನೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಸ್ತ್ರೀ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ
ತಮ್ಮನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೂತು ಬಂದ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾದ
ಇವಳು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಳು

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನವಳ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ
ಯಾಕೋ ಹುಟ್ಟು ಧನ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿ