...

"ತೀವ್ರವಾಗಿ ಈ ಬದುಕ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ "
ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆಗೋಗುವ
ಮುರಿದ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ
ಇದ್ದಾಗ
ಹೋದ ತೋಸೈನ
ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲುಗಳಿವು

ಭಿಕ್ಷು ಅಲ್ಲ ತಿರುಕ
ತಿರುಪೆ ಎತ್ತುವವ
ಸದಾ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ
ನೆಲೆ ಬೇಡದೆ ಅಲೆದದ್ದು
ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ

ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯಿತು
ತಿರುಕನೊಬ್ಬ ಸತ್ತಿದ್ದ
ಉಳಿದಿತ್ತು ಅವನೆತ್ತಿದ್ದ ತಿರುಪೆ ಅನ್ನ
ದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಂದವ
ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕೂತ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು
ಆಹಾ ರುಚಿಯೆ ಎಂದು


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ
ಆಗ ಡ್ರಾಗನ್ ಆಗಿದ್ದೆ
ನಂತರ ಕಾಳ ಸರ್ಪ
ಮನ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಾಡಿದೆ
ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ  ಕೊಡುತ್ತೇನೆ
ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ
ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು  ಪುಡಿಯಾಗಿಸುತ್ತೆ

ನನ್ನ ದೇಹದ ಯಾವ ಮೂಳೆಯೂ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ
ಇದು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಳೆಗಳ ಬೂದಿಯ ರಾಶಿ
ಆಳಕ್ಕೆ ತೋಡಿ ಹೂತಿಡಿ
ಇದರದೊಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣವೂ
ಕಲೆಯಾಗಿಸಬಾರದು
ಈ ಹಸಿರ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

...

ಯಾರು ಬರುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಬರುವಿಕೆ ಮಾತ್ರಾ ಗೊತ್ತು
ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಹೋಗುವಿಕೆ ಮಾತ್ರಾ ಗೊತ್ತು
ಈ ಕಂದರದಿಂದ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ
ಕಡಿದಾದ ಭಾಗಕ್ಕೇಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮೋಡಗಳು ಕೆಳಗೆ ತೇಲುತ್ತಿವೆ
ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಗಾಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು
ಎತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆಂದು.


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]