ಮೃಣನ್ಮಯಿಗೆ

ಸಾವಿರ ಜೀವಿಯ ಹಂತಕಿ
ಎರೆಡು ಕಣ್ಗಳ ಭಾರಕ್ಕೆ
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತ ಅಲೆಯುತ್ತಾಳೆ
ಪರಮ ಪಾಪಿ ಸತ್ಯದಂತೆ
ಸೂಳೇರು ಅಲೆಯೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ
ನನ್ನೀ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಾಳೆ
ದಡಬಡಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದು
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ
ಎದುರಿಗೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ
ಆ ಶವವನ್ನೂ ಸಂಭೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬೋ ಶರೀರ ಅವಳದು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ