ಶ್ರೀಗುರು


ಮೈದಡವಿ ಬೆನ್ನಸವರಿ 

ಕಣ್ತುಂಬುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿ 

ಬೇಟಿ ಬಿಡುವು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 

ಪದಗಳ ಬಾರಕ್ಕೆ ಲಿಪಿಕಾರ ಸೋತಾಗ 

ನಗುತ್ತಾ ಎದುರಿಗಿದ್ದವಳು ನೀನಲ್ಲವೇ 


ಬೈದದ್ದಿದೆ ಹೊಡೆದದ್ದಿದೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ 

ಕಾರಣಕ್ಕೊರಟಾಗೆಲ್ಲಾ ಮೊಟಕಿದ್ದಿದೆ 

ಕಾಲನೇವರಿಸಿದಾಗ ಆಹಾ ಎಂದದ್ದಿದೆ 

ಈ ಕಾರುಣ್ಯಕೇನೆಂಬೆ ?

ಮರು ಮರಳಿ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವುದಕೇನೆಂಬೆ 


ಅದೆಂತಾ ಗುರುವಿನುಣ್ಣಿಮೆ !!! 

ಸಿಂಹಾಸನೆವೇರಿ ಕೂತಿದ್ದೀಯೆ ಹೆಣ್ಣೇ

ಈ ಬೆನ್ನ ಬುಜದ ಮೇಲೆ

ಕಾಲನಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೆ 

ಈ ನನ್ನೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 


ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮುನಿಸು ನಿನಗೆ 

ಡೊಂಕಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಡವೆಂಬೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಟಕುತ್ತೀಯೆ ಕಾಲ ತುದಿಯಿಂದ 

ಹಾಡ ಕೇಳೆಂದು 

ನೀ ಹಾಡ ಹಾಡ ಕೇಳೆಂದು 

ಕೀರಲು ಧ್ವನಿಯೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನಿಂದು 

ಅದೇ ನಾದವೆನ್ನುತ್ತೀಯೆ 

ಏನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ 

ಅದೇ ಶಬ್ದವೆನ್ನುತ್ತೀಯೆ 

ಏನೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ನುಡಿಯೆನ್ನುತ್ತೀಯೆ 

ದಣಿದಾಗ ಕುಣಿಯೆನ್ನುತ್ತೀ 

ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿವುದೆಂತೇ ಎಂದರೆ 

ಕುಡಿದು ಕುಣಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಣಿ 

ಎಂದೆನ್ನುತ್ತೀ 

ತಲೆಕೆಟ್ಟ ಹುಚ್ಚಿ 

ತಲೆಯೇರಿ ಕೂತಿದ್ದೀ 

ಅದೇನು ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಹೆಣ್ಣೇ 


ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ 

ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಝರ್ರನೆ ಏರುತ್ತೆ 

ಕೋಪ 

ಒಪ್ಪುವವನಲ್ಲ ನಾನು 

ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ 

ಬೈಯುತ್ತೇನೆ 

ಭೋ ಎಂದಳುತ್ತೇನೆ 

ಮತ್ತೇ ನಗುವವಳು ನೀ 

ಅದೇ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲೇ 

ಅದೇ ಮುಗುಳುನಗೆ 

ಕಣ್ತುಂಬ ನೀರು ಅಪ್ಪುಗೆ 


  ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ