ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಪುರಾಣ


ಏನೇ ಆದರೂ ಅದೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ
ನೇರ ಸಣ್ಣಗೆ ಚೂಪಾಗಿ ಎದ್ದು ತೋರುವಂತದ್ದು
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಿದೆ
"ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡೀನೂ ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ"
ಅದರ ಗುರುತು ನೆನಪು
ಎಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯವೆನಿಸಿದ್ದು
ಅದರ ಏಕಾಂತ - ಒಂಟಿತನದ ಅಹಂಕಾರ
ಹಾಗಂತ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಒಂಟಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ
ಅದು ಹರಡಿಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆಯೋದು
ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಅದರ ಮೇಲೆ

ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯ ನೆನಪು ಎಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೂ
ಹೆಸರು ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿ
ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ