...

ಇಳಿ ಸಂಜೆ
ಹೂ ಅರಳುತ್ತಿದೆ
ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗರಿವ ನೀರು ತಂಪು
ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾರುತ್ತಿವೆ 
ಮಿಣುಕುಹುಳು ಬಂದು
ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಕೂತು
ಬೆಳಕ ಚಲ್ಲಿದೆ
ಬೆಳಗಾಗುವ ಹೊತ್ತು

[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ