...ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಹೂವೆ
ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ
ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ
ಇಗೋ ತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನದೇ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ [ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ. ]

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ