ಸಾಮಗಾನ


ಆಹೋ ಆಹೋ ಆಹೋ 

ನೋಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಲ್ಲಿ 

ಬಯಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೊರೆವಲ್ಲಿ 

ಬೇಡವೆಂಬುದು ಬೆಂಬಿಡದಂತೆ 

ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ಹೊಕ್ಕು 

ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವಾಸೆಗೆ 

ಇಣುಕು ನೋಟಕ್ಕೆ 

ಬೇರೆಯದೇ ಬೇಸರ 

ಸಾಕುಮಾಡೆನ್ನದಿರು ಈ ಪ್ರಲಾಪ 

ಮೈಯಲಿಲ್ಲ ನೀರು 

ಉಟ್ಟಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ 

ಓಟಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸವೆದಿಲ್ಲ 

ಉರಿವ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ 

ಹೊಕ್ಕವಳು ನೀನು 

ಕತ್ತರಿಸಿದವಳು ನೀನು 

ಉಳಿದದ್ದೇನು ಮತ್ತೆ ? 

ಆಹೋ ಆಹೋ ಆಹೋ 

ಎಂಬೀ ಹಾಡಲ್ಲವೆ 

 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ