ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಕವಿತೆಗಳು

1. ಪಠ್ಯ

ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು

***************************
2. ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಪಾದುಕೆಗಳಾಗಿತ್ತು.

****************************
3. ಮತ್ತೆ ಗಾಂದಿ 
ಸದಾ ಗಾಂದಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ನಟ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನಾಕಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

*****************************

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ