...


ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳೆ
ರಗ್ಗು ಹೊದ್ದಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ
ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆಲ್ಲ
ನನ್ನದೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲಾದರು ಎರೆಹುಳುವೆ
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆವಳುತ್ತ ನೀರ ಹುಡುಕುತ್ತ
ಒಮ್ಮೆಗೆ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸುರಿದೆವೊ
ವಿಲ ವಿಲ ಒದ್ದಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ
ನಾನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನ
ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಕಾಲು ಹಾಕಿ ತುಳಿದುಬಿಡಬೇಕು
ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಜೀವವಿರಬಾರದು
ಆಗ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತ

ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಗಳೆ
ಅವಳಿಗೆ ಎರೆಹುಳುವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ
ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಹೂವ ನೋಡಬೇಕವಳಿಗೆ
ಮಣ್ಣ ಹುಡುಕುತ್ತಾಳೆ
ನನಗದೇ ಕೋಪ - ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಹೂವ ನೋಡಿ ಬಂದವನು
ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗಂಟಿದೆ
ಜೊತೆಗದೆಷ್ಟೊ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ

"ಕ್ರೂರಿ ನಾನು" ಎದೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಫಲಕ
ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು
ಅದು ಹೇಗೋ ಮಣ್ಣ ಹುಡುಕಿ ಹೂವ ತರುತ್ತಾಳೆ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖಗಳೆಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ