ಅನುತ್ತರ


ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಸಹ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮರ ಗಿಡ

ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲ

ತೇಟ್ ಹಾಗೆಯೇ


ಚಿತ್ರಗಳು ಭೌತಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಛಂಧಸ್ಸು -  ಮೇಲೊಂದು ಗೆರೆ ಕೆಳಗೊಂದು

ಚಿತ್ರವೇ ಅದು

ರಾಗವಿನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ

ಕಡೆಗೆ ಧ್ವನಿಯೂ ಶಬ್ದವೂ


ದೇಶಕಾಲವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ

ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪದರಗಳಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು

ಅದೂ ಸಾದ್ಯ - ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ

ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಆಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ


 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ