ಬಯಕೆ


ಅವಳ್ಯಾರು ?

ನನ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತಳಾದವಳು

ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು

ಅವಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿತನಾದವ

ಹಾಗಾದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರ್ಯಾರು ?

ಇಬ್ಬರೆಂಬುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ

ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಯಾರು ?

ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ನೀನು ನಾನಲ್ಲವೆ


ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಸ್ತರಿತ ದೇಹ

ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹದ

ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿರದ ಈ ವಿಸ್ತಾರಕೆ

ಮುರಳಿಯೆಡೆಗಿನ ನಿನ್ನ ನೋಟವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ

ನಾ ಹೆಣ್ಣಾಗ ಬಯಸಿದೆ


 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ