ಹಳೇ ಆಲ್ಬಂಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ 

ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ 

ಇವನೇನ? 

ದಿಡೀರನೆ ಫೋಟೋ ನಡುವೆ 

ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಂಡವನು? 

ರೈಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದೀನಿ 

ಆ ಮುದ್ದು ಮುಖ 

ಬೆಳೆದಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಉಂಟಲ್ಲ 

ಪರಿಚಯವುಂಟೋ ಅವಗೆ ಈಗ ?

ರೇಶಿಮೆ ಲಂಗ ತೊಟ್ಟ 

ಗಲ್ಲೆನ್ನುವ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಸಾಥಾದ 

ಜುಮುಕಿ ನಾದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ 

ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ 


ಗುರುತು ಹಚ್ಚಾನ ಈಗ? 

ಸ್ಥನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಬಾಗಿ 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 

ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮಂದಹಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ 

ಗೆಜ್ಜೆ ಜುಮುಕಿ ಸದ್ದೂ ಇಲ್ಲ 

ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಅವನದೊಂದು ನೋಟ ಸಾಕಿತ್ತು 

ನನಗವನ ಗುರುತಿದೆ 

ಒಂದು ನೋಟ ಸಾಕಿತ್ತು 


ಬೆಟ್ಟೆದ ತುದಿಗೆ ಈ ಜೋರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 

ತೋಯ್ದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಾ 

ನಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಟಿ ಮನೆ 

ಗುರುತು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಈಗ 

“ಹುಡುಗ, ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿಕೋ ಮೊದಲು 

ಬೆಂಕಿಯ ಬಿಸಿಯಿದೆ ಒಳಗೆ 

ದಣಿದಿದ್ದೀಯೆ 

ಮೊದಲು ಮಲಗು - 

ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವೀಯಂತೆ” 


ಎದುರಲ್ಲಿ ಸುಂದರಕಾಲಿ: 

“ಸುಂದರಕಾಲಿ,  

ಕೆಂಪುದಾಸವಾಳದ ಆ ಕೊರಳಮಾಲೆ 

ರುಂಡಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ  

ನಾ ಕೆಂಪೆಂದು ನಾ ಕೆಂಪೆಂದು 

ಅದ ಕಂಡು ನೀ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ 

ಆ ಕಣ್ಣ ಕೆಂಪು 

ಜಗವ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದೆ.” 


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ