ಸಂದರ್ಶನ


ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲ ಸೂರ್ಯ 

ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು 

ಹಸಿರು ಹಲಗೆ ಬಿಳಿ ಬರಹ 

ಗೋರಂಟಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೈಗೂ 

ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ತಾಕಿದ ಉಗುರು 


ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇಕೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ? 

ವಿವರಿಸಿ - ಗಣಿತದ ಸಮೀಕರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ 

ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 

ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 

ಅಣು ಪರಮಾಣು ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆಕಾರ ವಿಕಾರದ 

ಮಾಪನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ 

ಬಗೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದು 

ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ಬೋರ್ಡು 

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬರಹ 


ಕಾಫಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮೋಸ 

ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ 

ಮಾರ್ಗದ ಕಟ್ಟು - 

ದೂರದೂರಿನ ಬಸ್ಸೂ ರೈಲು 

ಟಿಕೆಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 

ರಾತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಕತ್ತಲಾಗುವುದು 

ಬೆಳಗಾಗುವುದು ಮತ್ತೆ 

ಚೀಲ ಸಿದ್ಧ, ಶೋಗೆ ಪಾಲೀಷ್ ಹಚ್ಚಿ 

ಸಿಗಬಹುದು ಅವನೂ ಅವಳೂ ಮತ್ತೆ 

ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲ …… 


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ