ಮುರಕಾಮಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಓಟ

 

ಒಂದಿಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 

ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ 

ಬರೆದಿದ್ದ - ಓಡುವುದೂ 

ಓಡುವಾಗ ಉಸಿರಿನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ 

ಗಿಡ, ಹೂ, ಬಳ್ಳಿ, ಮರ, ಹಕ್ಕಿ, ಗುಡ್ಡ 

ಆಕಾಶ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ 

ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯ 

ಏರಿಳಿಯುವ ಕಾಣ್ಕೆ 

ಉಸಿರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದ್ದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ