....................................


ತಥಾಗತನನ್ನ ಅರಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ
ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕ?
ನೆರಳಿಗಂಟಿದ ದೇಹ
ಚಲಿಸುತ್ತೆ
ನೆರಳ ನೆರಳಾಗಿ
ಸತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವ?!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. ’ಆಗತ’(ಬಂದವ)ನನ್ನು ಅರಸಿ ಹೊರಡುವುದೇ?!!

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ನೆರಳಾದ ದೇಹವು
  ಅಂಟಿಹುದು ಯಾರಲ್ಲಿ?
  'ಆ' ಬೆಳಕು ಇಹುದೆಲ್ಲಿ?

  ಈ ಸತ್ಯ ಅರಿಯುತಲಿ
  'ದೇಹ' ಕಾಣುವ ಬೆಳಕು-ನೆರಳುಗಳಿನ್ನೆಲ್ಲಿ?

  ಹೀಗಿರಲು 'ನೆರಳು-ದೇಹ'ಗಳು,
  'ಸತ್ಯ-ಸತ್ಯದಸತ್ಯತೆ' ಹೇಗಿಹುದೋ .... ಎಂತಿಹುದೋ ................

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ