.....................

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಅನಾಥ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಒಳಹೊಕ್ಕ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಗುವಿನ ಬರಹಗಳು
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ತಿರುಗಿದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗು ದಿನಚರಿ
ಹರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಧಿ

ಏನನ್ನೋ ಕಂಡವನಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ
ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ