...ಅಪ್ಪಿ ಬೆಳೆದ ಲತೆಯ ಹೂವೆ
ಹೊಲ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದು 
ಕಾಳು ಕಡಿ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆ
ಭೂತಕ್ಕೊಗ್ಗುವ ಬಯಲು 
ಆಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ 
ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೇರಿದಾಗ
ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರವಷ್ಟೆ. 


[ಜಪಾನೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆಯಂತೆ.. ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ. ಹಲವಾರು ಜೆನ್ ಋಷಿಗಳು, ಹೈಕು ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನನಗಾದ ಅನುಭವದ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಮೇಲಿನ ಕವಿತೆ.]

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ