.......


ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ಹುಟ್ಟಿದೆ,
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾಕಡೆಯೂ ಸಾಗಿ,
ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನ ಅಸಹ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ
ಸಾಗಿದಾಗ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ