.......


ಎದುರಿಗೆ ಕೂತು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ,
ನೋಡಿದೆ.
ಏನೂಮಾಡಲಾಗದ ಅಸಮರ್ಥ ನಿರ್ಜೀವಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ನಿರಂತರ ಶೋಧದ ನಿರರ್ಥಕತೆಗೆ
ನಾನೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ.
ನಾನು ಕೂಡ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ