.......


ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಶಾಶ್ವತವಾದರೆ......?
ಭೂಮಿ ಸಮನಾಗಿರೊದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ
ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಅದು ಮನುಷ್ಯನದಲ್ಲ
ಹೋ ಹಾಗೋ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ