.......


ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲೇ ಪ್ರತಿರೂಪ
ಆಲಯಕ್ಕೆ ಆಲಯವೆ.
ಬಯಲು ಆಲಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿತ್ಯ
ಇದೇ ಉತ್ತರ.......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ