.......


ಶುಭೋದಯ. ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು
ಅರ್ಥೈಸಲು ಧ್ವನಿಗಳಿವೆ.
ಧ್ವನಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಎಲ್ಲವ ಮೀರಲು  ನೀನಿದ್ದೀ.
ಸಹಜದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಅದೇ ರೀತಿ
ಅಸಹಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ