.......


ಮೌನದ ನಿರಂತರ ಏಕಾಂತ ಧ್ಯಾನ

ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ
ಅದೇನೋ
ಸೃಷ್ಠಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಠಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ
ಪಗಡೆಯೋ, ಕಾಯೋ ಅಥವಾ ಮೈದಾನವೋ
ಅರಿಯದಾದೆ.......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ