.......


ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
ಹೆಜ್ಜೆ
ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ,
ಒಂದು ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಭಯವಾಯಿತು.
ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ,
ಬೊಗೊಸೆಯೊಡ್ಡಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕೂತೆ.......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ