.......


ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಕರೆ
ಗಾಗಿ
ಬದುಕ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿಸಿ ನಡೆವ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ
ತಾಳವನ್ನ, ಸಂಗೀತವನ್ನೊದಗಿಸಲು
ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ