.......


ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗೀಕೃತ, ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ,
"ಮನಸು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ"
ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ
ಒಂಟಿ ಬೇರಿನ
ಒಂಟಿ ಮರದ
ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಹನಿಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕೆನಿಸಿದೆ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ