ಬದುಕು, ತೀರಾ ವಿಶಿಷ್ಟವೂ, ವೈಶಿಷ್ಟವೂ, ಆದ....


ಉಗೀ ಬಂಡಿ....., ಈಗ ರೈಲು

ಮೂರನೆ ದರ್ಜೆ ಕಡೇ ಭೋಗಿ
ಮೂರು ಜನ ಕೂರೋ ಜಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂತು

ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಕಾಫೀ, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ
ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಸಾಮಿ ಮದ್ದೂರು

"ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ಮೂಲೋಕ ಸಾಮಿ ದೇವ"
ನಕ್ಷತ್ರದಂಚಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣೋ ಪುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ

ಮಳೇ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ ಕಿಟ್ಕಿ ಹಾಕಿ

ಹೇ ಮೂದೇವಿ
ಹಾದರಾನ ಚಾದರ ಹೊದ್ದು ಮಾಡ್ಯಳ ಹಾದರಗಿತ್ತಿ
ರಾತ್ರಿ ಹೋದೊನು ಬರ್ಲಿಲ್ನೋಡು ಭೋಳೀಮಗ

ಹೇ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ

ಟಿಕೆಟ್..... ಟಿಕೆಟ್.....

ಅಯ್ಯೋ ಸಾಮೀ
ನಾ  ಸಾಮೀ
ನಾನು
ಅದೇ ಅದೇ
ಮಾಕಾಹಳ್ಳಿಯ ನರಸಿಂಘಯ್ಯನವ್ರು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರ ಜಮಾನ್ದಾಗ ಪಟ್ಯಾಲ್ರು
ಆ ನರಸಿಂಘಯ್ಯನವ್ರ ಮಗ ಸುಬ್ಬರಾಯನವ್ರ
ಮಗ ಎಂಕ್ಟಸುಬ್ಬ ನಾನು ಸಾಮಿ
ಅದೇ ನಾ.... ನೂ.....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ