.......


ಪದಕ್ಕೆ ಏಕೋ ಸೋಲು
ಪದ
ನಂತರ ಅಕ್ಷರ......
ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಇಂದು ನಡೆದದ್ದು,
ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗಿಯರೂ
ಇಂದು ಮಾತಾಡಿದರು.
ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಒಂಟಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ಬಂದ
ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಯಿತು, ಅಂದುಕೊಂಡೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ
ಮಾತಿಗಿಳಿದೆ.
ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ಈಗ ನೋಡು ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಗ
ದೃಷ್ಠಿಗಳೂ, ಸ್ವರಗಳೂ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ,
ಸಂಶೋದಿಸಹೊರಟಾಗ, ಬದುಕು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ
ಅಷ್ತೇನ?
ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ
ಕ್ಷಣ
ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇನೇ ಹೋದಾಗ
ಯಾವುದಕ್ಕು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿ
ಅರ್ಥ ಎಂದರೇನೆ ಅರ್ಥ ಸಂಧಿಗ್ಧತೆ ಎಂದು
ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ........

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ