.......


ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದೆಂದರೆ...?
ಗಳಿಸುವ ತವಕ.
ಆದ್ದರಿಂದ
ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಹಾಗಂತ
ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ,
ಸುಮ್ಮನೆ
ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ........

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ