.......


ಸಾವಿರ ಬಿಂಬವ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕನ್ನಡಿ
ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ಕನ್ನಡಿ
ಎದುರಾ ಎದುರು
ಸಾಕು.
ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ