.......


ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಕಲ್ಲೊ...?
ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣವೋ...?
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ,
ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯತ್ತಾ, ಉಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ
ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆದದ್ದು
ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವದ ಆರಂಭ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ