.......


ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಡೆದೇನೆಂಬ ಅಹಂ.
ಪಡೆದದ್ದೇನು
ಪುಟಗೋಸಿ
ಕೂಡ
ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲು ಆಗದಿದ್ದ ಮೇಲೆ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ