.......


ಸಾಗರದ ವಿಶಾಲತೆ ಸಾಕೆನಿಸಿತೇನೋ..? ಯಾಕೆ..?
ಕಾಡು ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ...?
ಕೊರಕಲು ಜಾಡು, ಬೆಳೆದ ಮರಗಳ ಹಸಿರು
ಜರಿಯಾಗಿ ತೊರೆಯಾಗಿ ನದಿಯಾಗುವ ನೀರ ಜಾಡು
ಆ ಸಾಗರದ ಅನಂತ ಸಾದ್ಯತೆಗಳ ಮದ್ಯೆ ವಿಶಿಷ್ಠವಾಯಿತೆ....??

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ