.......


ಇಂದು ಅವಳಿಗೆ
ಅಂಚೆಯ
ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ ಎಂಬೋದು ಬಟಾಬಯಲು
ಬಯಲಿಗೆ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ
ಅದು ಬಯಲು, ಅಷ್ಟೆ......

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ